Solidaritetsprosjekt

Vi som feirer gudstjeneste i Slottskapellet vil være med på å gi unge mennesker i Palestina ny tro på framtiden. Med forbønn og økonomisk bidrag fra kollekten i Slottskapellet støtter vi Palestina KFUK/M sitt arbeid. Vår støtte går gjennom KFUK-KFUM Global.

Publisert 8. des. 2017 11:48 - Sist endret 11. jan. 2018 14:31