Prekener

Her finner du et utvalg prekener fra gudstjenestene i Slottskapellet.

Ofte er det en av studentprestene som preker, og noen ganger har vi besøk av gjestepredikanter.

Publisert 2. mars 2017 10:33

"A time when truth has become unimportant or irrelevant. Think about that for a while. What does it mean to live in a world in which truth has become unimportant and irrelevant? Where there is no moral boundary between facts and ‘alternative facts,’ and the word ‘falsehood’ has no meaning?"