HiOA Bønnerom

Mer informasjon kommer.

Se også HiOAs hjemmeside.