Annet

Studentmenighetens solidaritetsprosjekt

Studentmenigheten vil være med på å gi unge mennesker i Palestina ny tro på framtiden. Ved forbønn og økonomiske bidrag støtter vi Palestina KFUK/M sitt arbeid. Vår støtte går gjennom ”KFUK-KFUM Global”.

Ønsker du å bidra ytterligere, kan du kontakte prestekontoret på Blindern.