Når en student dør

Hvert år dør noen studenter ved Universitetet i Oslo. Studenter, som alle andre, kan rammes av sykdom og ulykke. Dette angår først og fremst de nærmeste; familie, venner og medstudenter, men også andre slik som lærere og øvrige medarbeider ved Universitetet i Oslo

 

Det er ikke alltid lett å finne noen å dele sorg, sinne og fortvilelse med. Nære dødsfall kan også sette i gang tanker om tidligere tap, eget liv og døden. Men de fleste følelser blir lettere å bære hvis vi kan dele dem med noen, enten de har opplevd det samme tapet som oss eller ikke.

Når en student dør vil forskjellige behov dukke opp. Pårørende og foreldre vil kanskje besøke lærestedet, se lesesalen, rydde i hylla, på pulten eller ut av hybelen på studentbyen, treffe noen som kjente den de har mistet. Medstudenter og venner vil kanskje samles for å dele minner og savn.

Administrasjonen på lærestedet vil, så langt det er mulig, følge opp slike ønsker fra familie, venner og medstudenter til den som døde. Ta kontakt med administrasjonen på fakultetet/instituttet hvis du har behov for det når en student du kjenner dør.

Hvis du trenger noen å snakke med, kan du henvende deg til studentprest, lege, sosionom, spesialpsykolog, studieveileder eller studentregisteret. Dette er ressurspersoner som er forberedt på å bli kontaktet av familie, venner og medstudenter når en student dør. De har kompetanse på forskjellige områder og kan kontaktes av enkeltpersoner og grupper som ønsker å bearbeide denne situasjonen sammen med noen.

 

 

Publisert 1. juli 2014 08:53 - Sist endret 29. sep. 2014 13:13