print logo

Kirkerom og stille rom

Alteret i Frederikke kapell

Vi tenner lys

Mange erfaringer er det vondt å bære alene. Av og til kan enkle handlinger hjelpe oss å sortere tanker.

Å tenne et lys kan være en sånn handling. Frederikke kapell har en lysglobe og er et stille rom hvor du kan ta med deg det du bærer på. Også på Høgskolen på Bislet er det et stille rom i Eva Balkes hus. Rommene er til for studentene i Oslo.

Slottskapellet

Slottskapellet har vært Oslo-studentenes faste gudstjenestested siden Kong Haakons tid. Hver søndag gjennom hele semesteret feirer vi messe her kl 11.00.

Slottskapellet er i Det kongelige Slott, og inngangen er i nordfløyen, vis-a-vis vaktbua til gardistene.

Kulturkirken Jakob

Studentmenigheten feirer Jakobsmesse i Kulturkirken Jakob hver søndag kl. 20 i vinterhalvåret.

Jakobsmessa er et samarbeid mellom Studentprestene og Kirkelig Kulturverksted.

UiO - Frederikke kapell

I Frederikke-bygningen på Blindern, innerst i gangen ved siden av Atletica, har studentene et vakkert kirkerom. Frederikke kapell er åpent hele dagen og er et stille rom for bønn og ettertanke. Her holder studentprestene en enkel hverdagsmesse med nattverd tirsdager kl 12.15.

Dersom noen ønsker å bruke kapellet til organiserte aktiviteter, må det avtales med prestekontoret på Blindern.

UiO - Mosalla

I Frederikke-bygningen på Blindern finnes også en mosalla. Mosallaen er åpen for alle som ønsker å bruke den. For mer informasjon, ta kontakt med Muslimsk Studentersamfunn.

UiO - Rom for tro og tanke

Ved trappen opp til gymsalen i Fredrikke-bygningen, finner du Rom for tro og tanke.

Dette er et rom for andre tro- og livssynspraksiser enn de som ivaretas av kapell og mosalla. For organisert bruk kan man skrive seg opp på timeplanen på tavlen utenfor. I rommet finnes kasser som etter avtale med Studentprestene kan bruks som lager for registrerte tro- og livssynsforeninger.

UiO - Kapellet på Teologisk fakultet

Torsdager klokka 11 er det gudteneste i TF-kapellet. Liturgien i gudstjenestene er som regel kort, litt lenger om det er avsluttende praktikum som har ansvaret. Etter gudstjenesten spiser de som ønsker det matpakke sammen i kantina.

Hver ukedag er det morgenbønn kl. 9.

For mer informasjon, se Kapellet på TF.

HiOA - Det stille rom

Høgskolen i Oslo har et rom for stillhet, bønn, meditasjon og lystenning i Eva Balkes hus. I det stille rommet finnes et lite bibliotek med hellige skrifter og åndelig litteratur.

Organisert bruk av rommet avtales med studentpresten på Høgskolen.

BI - Rom for tro og tanke

BI har satt av et sted til bønn, meditasjon og refleksjon i D-blokkas 1. etasje. Du er velkommen til å bruke det. I rommet fins et lite bibliotek med hellige skrifter og litteratur. Organisert bruk av rommet avtales med Brukerrådet for Rom for tro og tanke. Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med studentpresten på BI.

Publisert 21. sep. 2016 09:49 - Sist endret 10. aug. 2017 14:18