UiO Frederikke kapell

I Frederikke-bygningen på Blindern, innerst i gangen ved siden av Atletica, ligger et kapell. Kapellet er åpent hele dagen og er et stille rom for bønn og ettertanke. Hver tirsdag gjennom semesteret kl. 12:15 holder studentprestene en enkel hverdagsmesse med nattverd.

Ønsker du å bruke kapellet til organiserte aktiviteter, må det avtales med prestekontoret på Blindern.