Frederikke kapell

Hver tirsdag i semesteret kl. 12:15 holder studentprestene en enkel hverdagsmesse med nattverd.

Kapellet ligger i Frederikke-bygningen på Blindern, innerst i gangen ved siden av Blindern Athletica.

Kommende messer

Tid og sted: 8. mai 2018 12:15, Frederikke kapell
Tid og sted: 15. mai 2018 12:15, Frederikke kapell
Tid og sted: 22. mai 2018 12:15, Frederikke kapell
Tid og sted: 29. mai 2018 12:15, Frederikke kapell