Slottskapellet

Hver søndag kl 11 i semesteret feirer studentprestene høymesse i Slottskapellet. Liturgien er på nynorsk, og siste søndag i måneden på engelsk. Vi feirer alltid nattverd og etter gudstjenesten er det kirkekaffe bak i Slottskapellet.

Slottskapellet ligger i det Kongelige slott, og inngangen er fra nordsiden, vis-a-vis vaktbua til gardistene.

Gudstjenesten skjer i samarbeid med musiker og frivillige studenter. Ta kontakt dersom du ønsker å bli frivillig!

Kommende 5 dager

i dag feb.
Tid og sted: 25. feb. 2018 11:00, Slottskapellet

Ministers: Aina Marie Svendsen og Inger Anne Naterstad

Verger: Einar Østerhagen

Flere kommende messer

Tid og sted: 4. mars 2018 11:00, Slottskapellet

Liturgar: Halvor Berg Hovind og Inger Anne Naterstad

Klokkar: Einar Østerhagen

Tid og sted: 11. mars 2018 11:00, Slottskapellet

Liturgar: Anne Anita Lillebø og Halvor Berg Hovind 

Klokkar: Einar Østerhagen

Tid og sted: 18. mars 2018 11:00, Slottskapellet

Denne sundagen blir det fest!

Camilla Oulie Eskildsen skal innsettes som ny studentprest. Til gudstenesta kjem domprost Anne May Grasaas og Songlaget i Bondeungdomslaget (BUL) i Oslo. Musikar Live B. Brekke har med seg Ingeborg Ulberg Sommer på fele, Inger Anne Naterstad er liturg, Karen Melhus er klokkar og Alexander Willumsen er med som frivillig. 

 

Vi gler oss!