Slottskapellet

Hver søndag kl 11 feirer studentprestene høymesse i Slottskapellet. Dette skjer i samarbeid med musiker og frivillige studenter. Liturgien er på nynorsk, og siste søndag i måneden på engelsk. Vi feirer nattverd hver søndag og etter gudstjenesten er det kirkekaffe bak i Slottskapellet.

Slottskapellet ligger i det Kongelige slott, og inngangen er fra nordsiden, vis-a-vis vaktbua til gardistene.

Ta kontakt dersom du ønsker å bli frivillig!