Solidaritetsprosjekt

Vi som feirer gudstjeneste i Slottskapellet vil være med på å gi unge mennesker i Palestina ny tro på framtiden. Med forbønn og økonomisk bidrag fra kollekten i Slottskapellet støtter vi Palestina KFUK/M sitt arbeid. Vår støtte går gjennom KFUK-KFUM Global.Palestina KFUK


Palestina

• Palestina har vært okkupert av staten Israel siden 1967 

• Palestina er delt inn i to områder; Vestbredden som ligger mellom Israel og Jordan i øst, og Gaza som ligger ved kysten i vest

• I dag består den palestinske befolkningen av ca. 4,8 millioner mennesker
 

Palestina KFUK

YWCA Palestina ble offisielt etablert i Jerusalem i 1918. YWCA Palestina består av tre forskjellige foreninger som er plassert i Jerusalem, Ramallah og Jericho. 

Visjonen deres er et fritt, selvstendig og demokratisk Palestina hvor man jobber for å opprettholde viktige standarder som blant annet likestilling, toleranse, rettferdighet, fred, kulturelt mangfold og ytringsfrihet. Deres hovedfokus er å myndiggjøre (empower) kvinner og jenter. Dette vil de oppnå ved å øke kvinners adgang til utdanning, utvikle deres økonomiske kompetanse og jobbe for kvinners individuelle og nasjonale rettigheter.


Fokusområder

Rettferdig fred: Fordi Palestina er et land som lever under israelsk okkupasjon er rettferdig fred et naturlig fokusområde for Palestina KFUK. Den politiske situasjonen i Palestina er krevende og bærer preg av endringer som ikke skaper en forbedret situasjon for den palestinske folk. Derfor er nå viktigere enn noen gang å øke fokuset på marginaliserte barn og ungdom. Et av hovedmålene den kommende perioden er derfor å øke arbeidet på psykososial veiledning. 

Som en del av deres program under rettferdig fred deltar ansatte og frivillige ofte på både nasjonale og internasjonale forum. Dette er en viktig måte å få frem kvinners og jenters stemme på. I 2017 for eksempel deltok Palestina KFUK på FNs regionale møte om CEDAW (The convention on the elimination of all forms of discrimination against women).
 

 

Teksten er hentet fra KFUK Global.

Publisert 8. des. 2017 11:48 - Sist endret 27. feb. 2019 09:30