English version of this page

Chat med oss

Chat for studenter og stipendiater på universiteter og høgskoler i Oslo.

Studentprestene har ikke lenger åpen drop-in chat, men er tilgjengelig på chat gjennom uken. Chat er en trygg kanal der meldingene sendes kryptert. Dersom du ønsker å avtale en samtale på chat med en av oss, tar du kontakt på e-post og så avtaler vi en tid vi møtes på chat på denne siden. 
Når du har avtalt en tid med en av oss kommer du inn på den ved å trykke på dette bildet:

Start samtale
Photo: Pixabay/Pettycon​​​​​

Om chat

Studentprestene er ordinerte prester i Den norske kirke med videreutdanning innen samtale. Med en studentprest kan du prate om hva som helst. Ingenting er for stort eller for lite. Vi har tid og taushetsplikt.

Taushetsplikt

Det du forteller blir mellom deg og studentpresten. For å sikre en forsvarlig tjeneste har studentprestene mulighet for veiledning der vi jobber med anonymisert tematikk fra chatten.

Sikkerhet

Vi er opptatt av sikkerhet. Chatten er kryptert og det du skriver blir mellom deg og studentpresten. Chatten slettes automatisk når samtalen avsluttes.

Vi vil gjøre oppmerksom på at fordi du er helt anonym og vi ikke lagrer IP-adreser, kan vi ikke spore deg selv om det eventuelt er fare for liv og helse. 

 

Vi som chatter

Siri Magnusen, 
OsloMet
sirimgn@oslomet.no 
Camilla Oulie Eskildsen,
UiO 
c.o.eskildsen@admin.uio.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Anita Lillebø,
UiO
a.a.lillebi@admin.uio.no