Messer

Slottskapellet inne

Hver søndag i semesteret feirer vi gudstjenester.

Kl. 11.00     Høymesse i Slottskapellet

Kl. 20.00     Jakobsmesse i Kulturkirken Jakob.

Kl. 12:15     (tirsdager) Hverdagsmesse, Frederikke kapell

 

 

Andre steder for messer og sosialt fellesskap:

 

MAJORSTUA+

Suppe og messe hver torsdag kl 17.

Gudstjeneste for unge voksne, en søndag i måneden.

Sjekk deres hjemmeside.

 

Norges kristelige Studentforbund

Holder messer, tematmøter o.l. hver fredag kl 19.00 i Universitetsgata 20.

Sjekk deres hjemmeside.