Frederikke kapell

Hver tirsdag i semesteret kl. 12:15 holder studentprestene en enkel hverdagsmesse med nattverd.

Kapellet ligger i Frederikke-bygningen på Blindern, innerst i gangen ved siden av Blindern Athletica.