Slottskapellet

Hver søndag kl 11 i semesteret feirer studentprestene høymesse i Slottskapellet. Liturgien er på nynorsk, og siste søndag i måneden på engelsk. Vi feirer alltid nattverd og etter gudstjenesten er det kirkekaffe bak i Slottskapellet.

Slottskapellet ligger i det Kongelige slott, og inngangen er fra nordsiden, vis-a-vis vaktbua til gardistene.

Gudstjenesten skjer i samarbeid med musiker og frivillige studenter. Ta kontakt dersom du ønsker å bli frivillig!

Kommende 5 dager

28 okt.
Tid og sted: 28. okt. 2018 11:00, Slottskapellet

Liturgar: Halvor Berg Hovind

Klokkar: Einar Østerhagen

Musikk: Live B. Brekke og Marin S. Bakke

Flere kommende messer

Tid og sted: 4. nov. 2018 11:00, Slottskapellet

Ministers: Camilla O. Eskildsen

Verger: Karen Melhus

Music: Live B. Brekke og Marin S. Bakke

Tid og sted: 11. nov. 2018 11:00, Slottskapellet

Liturger: Halvor Berg Hovind og Asle R. Rossavik

Klokkar: Marit Marmann

Musikk: Live B. Brekke 

Tid og sted: 25. nov. 2018 11:00, Slottskapellet

Liturger: Halvor Berg Hovind og Anne Anita Lillebø

Klokkar: Einar Østerhagen

Musikk: Live B. Brekke 

Tid og sted: 2. des. 2018 11:00, Slottskapellet

Liturger: Anne Anita Lillebø og Camilla O. Eskildsen

Klokkar: Karen Melhus

Musikk: Live B. Brekke og Runa Husøy