Slottskapellet

Hver søndag kl 11 i semesteret feirer studentprestene høymesse i Slottskapellet. Liturgien er på nynorsk, og siste søndag i måneden på engelsk. Vi feirer alltid nattverd og etter gudstjenesten er det kirkekaffe bak i Slottskapellet.

Slottskapellet ligger i det Kongelige slott, og inngangen er fra nordsiden, vis-a-vis vaktbua til gardistene.

Gudstjenesten skjer i samarbeid med musiker og frivillige studenter. Ta kontakt dersom du ønsker å bli frivillig!

Kommende messer

Tid og sted: 28. apr. 2019 11:00, Slottskapellet

Liturgar: Inger Anne Naterstad og Halvor Berg Hovind

Tid og sted: 5. mai 2019 11:00, Slottskapellet

Minister: Inger Anne Naterstad

Tid og sted: 12. mai 2019 11:00, Slottskapellet

Liturgar: Anne Anita Lillebø og Camilla O. Eskildsen

Tid og sted: 19. mai 2019 11:00, Slottskapellet

Liturgar: Halvor Berg Hovind og Inger Anne Naterstad

Tid og sted: 26. mai 2019 11:00, Slottskapellet

Liturgar: Anne Anita Lillebø og Halvor Berg Hovind