Slottskapellet

Hver søndag kl 11 i semesteret feirer studentprestene høymesse i Slottskapellet. Liturgien er på nynorsk, og siste søndag i måneden på engelsk. Vi feirer alltid nattverd og etter gudstjenesten er det kirkekaffe bak i Slottskapellet.

Slottskapellet ligger i det Kongelige slott, og inngangen er fra nordsiden, vis-a-vis vaktbua til gardistene.

Gudstjenesten skjer i samarbeid med musiker og frivillige studenter. Ta kontakt dersom du ønsker å bli frivillig!

Kommende 5 dager

25 aug.
Tid og sted: 25. aug. 2019 11:00, Oslo domkirke

I forbindelse med Studentslippet inviterer Studentprestene til gudstjeneste ved semesterstart i Oslo domkirke.