Prekener

Her finner du et utvalg prekener fra gudstjenestene i Slottskapellet.

Ofte er det en av studentprestene som preker, og noen ganger har vi besøk av gjestepredikanter.

Publisert 6. apr. 2017 10:23

"I would like to invite you to a quest for the empowering freedom of the gospel today. During the last week, when contemplating on the given texts for the feast of the annunciation; two keywords for interpretation has challenged me: obedience and family-metaphors. (...) Maybe the main question when approaching the texts is; what kind of Lord is Mary saying yes to?" 

Publisert 2. mars 2017 10:33

"A time when truth has become unimportant or irrelevant. Think about that for a while. What does it mean to live in a world in which truth has become unimportant and irrelevant? Where there is no moral boundary between facts and ‘alternative facts,’ and the word ‘falsehood’ has no meaning?"

Publisert 2. mars 2017 10:27

"Eg trur at det farlegaste med denne tida er at så mange opplever seg åleine i verda, at ein stad her inne trur at vi ikkje høyrer til, at det vi meiner og gjer ikkje har betydning. At det som skjer politisk både her heime og der ute i verda stadfestar maktesløysa, og på ein måte stadfester desse kjenslene av einsemd som sanne. - At verda og det politiske landskapet fortel oss at det er slik."