OsloMet Stillerom

Stillerommet ligger i Pilestredet 48, 1. etasje. Inn døra til høyre for Kafe Eva.

Rommet har en lysglobe for ettertanke og håp, og et lite bibliotek med skrifter fra ulike religiøse tradisjoner. I den ene enden av rommet er det et alterskap laget av kunstner Gunnar Torvund, og i den andre en utsmykning av Grete Refsum. Et quibla-merke viser bønneretningen til Mekka.

For mer informasjon, kontakt studentpresten ved OsloMet.

 

Informasjon hentet fra OsloMets hjemmeside.