Kapellet på TF

Kapellet ved Det teologiske fakultet er alltid åpent og tilgjengelig for alle som ønsker å bruke det. Kapellet brukes også til gudstjenester og morgenbønner.

For informasjon om hva som skjer, se Kapellet ved Det Teologiske fakultet