Sorg og tap

Nære dødsfall kan sette i gang tanker om tidligere tap, om eget liv og om døden. De fleste følelser blir lettere å bære hvis vi kan dele dem med noen.

Hvis du trenger noen å snakke med, kan du henvende deg til studentprestene på UiO og SiO rådgivning og helse. Dette er ressurspersoner som er forberedt på å bli kontaktet av studenter ved sorg og tap. Vi har kompetanse på forskjellige områder og kan kontaktes av enkeltpersoner og grupper som ønsker å bearbeide denne situasjonen sammen med noen.

Sorggrupper

Studentprestene tilbyr sorggrupper for studenter. Du kan lese mer om vårt tilbud her.

Sorgweekend

Studentprestene i Oslo og MER - Ila kirke for unge voksne tilbyr sorgweekend på Modum Bad for studenter og andre vunge voksne. Du kan lese mer her.

Samtale

Det er mulig å få individuelle samtaler med en av studentprestene. Samtaletilbudet er gratis og åpent for alle studenter. Ved ledig kapasitet tar vi også imot andre unge voksne.
Ta kontakt for å lage en avtale.  

Når en student dør

Hvert år dør noen studenter ved lærestedene i Oslo. Studenter, som alle andre, kan rammes av sykdom og ulykke. Dette angår først og fremst de nærmeste; familie, venner og medstudenter, men også andre slik som lærere og øvrige medarbeider ved institusjonene. Her kan du lese mer om den hjelp Studentprestenes og UiO tilbyr.

Emneord: sorg, død, tap
Publisert 1. juli 2014 08:53 - Sist endret 4. jan. 2021 10:39