Sorg og tap

Nære dødsfall kan sette i gang tanker om tidligere tap, om eget liv og om døden. De fleste følelser blir lettere å bære hvis vi kan dele dem med noen.

Hvis du trenger noen å snakke med, kan du henvende deg til studentprestene på UiO og SiO rådgivning og helse. Dette er ressurspersoner som er forberedt på å bli kontaktet av studenter ved sorg og tap. Vi har kompetanse på forskjellige områder og kan kontaktes av enkeltpersoner og grupper som ønsker å bearbeide denne situasjonen sammen med noen.

Sorggrupper

Studentprestene tilbyr åpne sorggrupper for studenter. Du kan lese mer om vårt tilbud her.

Sorgweekend

Studentprestene i Oslo og MER - Ila kirke for unge voksne tilbyr sorgweekend på Modum Bad for studenter og andre vunge voksne. Du kan lese mer om vårt tilbud her.

Når en student dør

Hvert år dør noen studenter ved lærestedene i Oslo. Studenter, som alle andre, kan rammes av sykdom og ulykke. Dette angår først og fremst de nærmeste; familie, venner og medstudenter, men også andre slik som lærere og øvrige medarbeider ved institusjonene. Her kan du lese mer om den hjelp Studentprestenes og UiO tilbyr.

Publisert 1. juli 2014 08:53 - Sist endret 4. aug. 2020 13:41